Tantra en Tantra massage

Tantra is de kunst van jezelf liefhebben, het leven liefhebben en de ander liefhebben. Tantra brengt je weer terug naar de bron, daar waar je licht bent.
Tantra is een spirituele weg die ons leert onze mannelijke en vrouwelijke energie te transformeren naar levensenergie (ook wel prana of chic of ki genoemd). Tantra gaat uit van leven in het nu, onthechting, meditatie, zijn met wat is… net als zoveel andere stromingen.
Tantra betrekt hierbij echter het hele lichaam en ontkent niet het verlangen van het lichaam en veroordeelt niet de lust. Tantra nodigt je uit het verlangen en de lust te observeren, zonder het te worden.
Tantra is subtiel, zuiver, puur, zonder verwachtingen, zonder doel. Bij elkaar zijn zonder iets te moeten, iets te willen. Alleen te zijn en te voelen.
Het je verbinden met de ander vanuit jezelf. In overgave en voorbijgaand aan jezelf… in liefde en acceptatie.
Dat is voor mij tantra. Een Tantramassage IS EEN MASSAGE DIE AANSLUIT AAN DEZE GEDACHTEN DIE JE LEERT OM DEZE FILOSOFIE ALLEEN OF SAMEN MET JOUW PARTNER TE LEVEN EN TE BELEVEN.

Seks zonder verbinding is als een relatie zonder liefde.
Tantra kan dat veranderen.
Van groot belang in tantra is de verbinding tussen de partners.
Oefeningen en meditaties wekken je levensenergie op, met als doel die energie door heel je lichaam te laten stromen.
Het uiteindelijke doel van tantra is die energie zo door jouw eigen en daarna door jullie beider lichamen te laten stromen dat je een vorm van samensmelting bereikt.
Tantra en spiritualiteit zijn daarom ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het woord tantra is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als weven. Tantra beschouwt het heelal als een weefsel waarin zich alles bevindt en zich met elkaar vermengt. En waarin alles invloed heeft op alles.
Je kunt het woord tantra ook splitsen in tan (rekken, uitstrekken) en tra (dat een middel of werktuig aanduidt). Dan zie je dat tantra letterlijk een middel is tot verruiming van het bewustzijn.